(+99450) 523 14 15
ELAN YERLƏŞDİRİN
Elanı irəli çəkmək qaydası

 "Elanı irəli çək" xidmətindən istifdə edə bilərsiniz. Onlayn ödəniş etməklə dərhal elanınız yeni tarix ilə son əlavə oluna elan kimi ana səhifədə birinci yerdə yerləşəcək və elanlar siyahısında ilk olacaqdır. Ödəniş Bank kartı və ya Netmoney kartı vasitəsilə həyata keçirilə bilər.